Välkommen till Haglund Interiör

 Välkommen!


Haglund Interiör är ett mindre inredningsföretag. Våra projekt inom inredning gäller både privatpersoner & företag. Som inredare är kunden i fokus. Vi tar fram den bästa lösningen för dig, oavsett storleken på projektet.

Kontakta oss gärna !